Fasadmålning Träfasad villa. Mölnlycke Djupedalsäng

Målning av fasad i träpanel med modern vit kulör Mölnlycke Djupedalsäng på Kalkstensvägen samt byte av panelskivor i samband med fasadrenovering samt reparation av socklar på huset utanför Göteborg. Vi behövde även byta ut byggnadens passiva brandskydd. För detta tog vi in en firma som utför brandisolering i Göteborg. Läs mer här.

Offert? Klicka här