Totalrenovering parhus. Hills Mölndal

Renovering av villatak på parhusbyggnad i Hills Mölndal med tegelmaterial i betongpannor. Husägaren hade märkt av en otäthet i taket behöver vi byta det.
Fastighetsägare vill antagligen även byta råspont, läkt då vi sett påväxt på det. Rensning av stuprör och hängrännor, installation av snörasskydd.

Jag vet inte exakt antal kvm men 130kvm. Som byggentreprenör anlitade vi en underentreprenör vid denna omläggning av tegeltaket på Splintvedsgatan i Göteborg.

Passivt brandskydd utfört av en UE som är duktiga på brandtätning i Göteborg.

Kontakta oss idag!


    Bifoga gärna eventuella dokument, bilder eller ritningar

    Offert? Klicka här